Dorota Tolsdorf 784 957 504, Piotr Tolsdorf 505 298 020 bestsekretariat@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Będę przetwarzać podane przez Ciebie dane jako ich Administrator.

Są one u mnie bezpieczne! Zapoznaj się z podstawowymi informacjami co się z nimi dzieje. 

 

 

1. Informacje Ogólne 

Korzystając ze strony zgadzasz się z poniższymi warunkami Polityki prywatności. 

Administratorem strony i danych osobowych jest Dorota Tolsdorf, prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne BEST, NIP: 642 304 89 80, zwana/y dalej Administratorem. 

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się ze mną poprzez adres e-mail: bestsekretariat@gmail.com 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim. 

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco i zawsze czytaj. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 

 

2. Informacje dotyczące danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że: 

 

 I. Dane Administratora 

Administratorem strony i danych osobowych jest Dorota Tolsdorf, prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne BEST, NIP: 642 304 89 80, zwana/y dalej Administratorem. 

Kontakt z Admministratorem odbywa się poprzez e-mail: bestsekretariat@gmail.com 

Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałem Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji telefonicznej lub za pomocą adresu e-mail, na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem czy obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

III. Cofnięcie zgody i sprzeciw 

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

IV. Okres przechowywania danych 

Twoje dane będą przechowywane: 

a) do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, 

b) do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, 

c) w przypadku danych, które podałeś przy zapisie na kurs, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres jednego roku na wypadek ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem. 

 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień:

1. Mailerlite – system obsługi newslettera, w ramach którego przetwarzane są adresy email kursantów i ich rodziców / opiekunów prawnych; 

2. LH – firma hostingowa, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

3. iFirma – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura

4. Biuro Rachunkowe Karolina Witoś, w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

 

VI. Przekazywanie do Państw trzecich 

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. 

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abym te dane przetwarzała, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

VIII. Prawo do wniesienia skargi 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO. 

 

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że konieczne w celu skorzystania z oferty CE BEST. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.

X. Profilowanie 

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu mojej oferty, którą kieruję właśnie do Ciebie. 

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na Twoje prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przeze mnie preferencji odbiorców i odwiedzających moją stronę oraz kierowanie do nich ciekawych treści). 

XI. Kontakt e-mail

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bestsekretriat@gmail.com,  w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji  jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

XII. Video

Pliki filmowe i audio osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.

3. POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

1. Podobnie jak większość stron internetowych, korzystam z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umożliwia mi ulepszanie strony www.centrumbest.pl pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy korzystasz z mojej strony. 

Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z mojej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż moja strona). 

3. Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do Twoich indywidualnych potrzeb oraz potrzeb innych odwiedzających ją użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają. Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i wygląd. 

4. Pliki podmiotów trzecich jakie wykorzystuję to: 

– Google Analytics 

– Facebook Pixel 

– wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Youtube

Zalecam zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców tych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę Twoich praw. 

5. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. 

6. Przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika zazwyczaj dopuszczone jest przez przeglądarki internetowe. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości wyłączenia lub zmiany plików cookies znajdziesz w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. 

7. Informuję Cię, że wyłączenie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia i trudności w prawidłowym funkcjonowaniu strony. 

8. Zgoda na cookies. Podczas pierwszego wejścia na stronę:  www.centrumbest.pl musisz wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 

Opublikowano w dniu: 1.01.2019

Data ostatniej aktualizacji: 1.01.2019